O NAMA

Ovde možete saznati nešto više o našoj firmi

IPON SISTEM - Privredno društvo za proizvodnju i pružanje usluga u oblastima:

 • Zaštita od požara.
 • Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Upravljanje rizicima u radnoj i životnoj sredini.

IPON SISTEM je osnovan 1990. godine u Zemunu - Beograd, sa ciljem pružanja usluga u oblasti protivpožarne zaštite i proizvodnje rezervnih delova za protivpožarnu opremu. Za dve decenije postojanja kompanija je svoju delatnost proširila.

IPON SISTEM poseduje sve potrebne licence i rešenja potrebna za bavljenje poslovima iz oblasti zaštite od požara naveo bi neke od:

 • Licenca B1 za projektovanje i izvođenje posebnih sistema za gašenje požara.
 • Licenca B2 za projektovanje i izvođenje posebnih sistema za dojavu požara.
 • Licenca B3 za izvođenje radova na gasnim instalacijama.
 • Licenca B4 za zone opasnosti.
 • Licenca B6 za odimljavanje.
 • Licenca A1 izrada glavnog projekta zaštite od požara.
0
0
0
0

Danas, IPON SISTEM može da se pohvali širokom paletom svojih proizvoda i usluga u kojoj se ističu:

 • Uređaji za servisiranje i ispitivanje protivpožarnih aparata, mašine za opremanje servisa protivpožarnih aparata.
 • Proizvodnja svih tipova i dimenzija(table upozorenja , bilbordi , saobracajne oznake.... materijali: PVC table, lim, aluminium......) , znakova za obeležavanje: gradilista, naftnih postrojenja , objekata, puteva.... (znakovi zaštite, znakovi bezbednosti, znakovi opasnosti, znakovi opštih informacija, itd.).U nastavku imate par slika i deo referenc liste nasih kupaca, kako nasih tako i inostranih:
 • Ispitivanje i merenje električnih instalacija visokog i niskog napona,gromobranskih spustova kao i elektro postrojenja i dizel agregata.
 • Ispitivanje i servis stabilnih sistema za gašenje vodom SPRINKLER
 • Generalni zastupnici FIRE PRO sistema za dojavu i gasenje pozara na teritoriji Republike Srbija , Crne Gore i Bosne i ercegovine.
 • Projektovanje servisiranje i ugradnja stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara,kao i sistema za odimljavanje i gasnu detekciju.
 • Izvođenje radova na ugradnji protiv požarnih prodora , požarnih izolacija i protiv požarnih premaza na objektima u fazi izgradnje.
 • Izrada normativnih akata iz zaštite od požara i bezbednosti i zaštite na radu.
 • Odmašćivanje masnih ventilacija u kuhinjama i ugostiteljskim objektima
 • Izrada investicione-tehničke dokumentacije za prijem objekata od strane MUP-a

Kompanija je svoje delovanje proširila i u oblasti usluga, tako da danas, svojim klijentima pruža usluge kompletnog bezbednosnog inženjeringa koji, između ostalog, podrazumeva pružanje usluga u sledećim oblastima:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Protivpožarna zaštita
 • Upravljanje rizicima u radnoj i životnoj sredini

Služba za servis protivpožarnih aparata uspešno posluje od samog osnivanja. Za obavljanje ovih usluga kompanija poseduje odobrenje MUP Uprava za zaštitu i spašavanje. U okviru ove službe pružamo usluge merenja pritiska hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara.

REFERENCE

Samo neki od niza zadovoljnih klijenata kojima smo pružili deo naših usluga

Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem
Iponsistem

KOMPLETNU LISTU REFERENCI POGLEDAJTE NA OVOM LINKU